Workshop Een tuchtklacht ontvangen en dan?

Hoe reageert u op een tuchtklacht?

Wanneer iemand een klacht tegen u indient bij het Medisch Tuchtcollege, dan komt dat hard aan en zorgt dat voor veel stress. De manier waarop u als huisarts met zo’n moeilijke situatie omgaat en hoe u zich opstelt, kan een enorme invloed hebben. Zowel op alle betrokkenen - inclusief uzelf - als op de uitkomst van de zaak. In deze workshop leert u hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op dit stressvolle proces.

Tijdsinvestering: 2 uur

Kosten: neemt Movir voor haar rekening

Accreditatiepunten LHV: 2

Lees hieronder meer over deze workshop

In deze korte, interactieve workshop krijgt u praktische aanwijzingen over hoe om te gaan met een tuchtklacht. U krijgt informatie over de te nemen stappen na het ontvangen van een klacht:


Wanneer onderneemt u welke acties?

Hoe kiest u een goede advocaat?

Hoe en wanneer licht u uw collega’s in?


Ook leert u hoe u zich kunt voorbereiden op het vooronderzoek. Maar we gaan ook in op de impact van een tuchtklacht op u en uw omgeving. Tot slot leert u signalen herkennen die wijzen op een mogelijke tuchtklacht, zodat u deze kunt voorkomen.

“De manier waarop u als huisarts met zo’n situatie omgaat, kan een enorme invloed hebben”

Wilt u ook goed voorbereid zijn op een tuchtklacht?

Deze workshop is niet alleen bestemd voor huisartsen tegen wie een tuchtklacht is ingediend. De workshop is voor iedereen die goed voorbereid wil zijn op een mogelijke tuchtklacht. Wilt u ook weten hoe u adequaat op een tuchtklacht moet reageren? Dan is deze workshop echt iets voor u.


Vraag ernaar bij uw huisartsenkring. Bieden zij deze workshop (nog) niet aan? Bel dan met Movir via 030 607 8700 en vraag naar Sandra van Herwijnen of Ruben Bolwerk.

Over de trainer

GABRIËLLE VERGROESEN

teamcoach, mediator, jurist


Als lid van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, onderzoekt Gabriëlle met arts en patiënt of er meer begrip voor elkaars visie mogelijk is. Als teamcoach begeleidt zij medische maatschappen en besturen bij het verbeteren van hun samenwerking. Als mediator en jurist begeleidt zij zakelijke kwesties in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Ook werkt ze als coach voor Elestia.

Een adequate reactie kan een hoop ellende schelen


De dreiging van een tuchtklacht kan een behoorlijke, negatieve impact hebben op uw werkplezier. ‘Als je voor het tuchtcollege moet verschijnen, verdwijnt de grond onder je voeten’, weet Bert Baas, coach bij Coaches voor Medici. Een adequate reactie kan een hoop ellende schelen. ‘Als je zelf denkt dat er onvrede is, kun je een klacht voorkomen door het gesprek met de betrokkene aan te gaan,’ zegt Juliette Defoer, mediator en coach bij Elestia met veel ervaring met klachten en tuchtzaken.

Het tuchtcollege behandelde in 2018 1.750 tuchtzaken. In slechts 8 procent van die gevallen kwam het tot een veroordeling. Bert: ‘Dat lage percentage is makkelijk te verklaren: als er iets niet goed is gegaan, betekent dat niet automatisch dat er een vermijdbare fout gemaakt is. Soms is het een kwestie van pech. In zo’n geval is het belangrijk dat je als arts snel praat met het slachtoffer of met de familie. Dat gesprek moet je goed voorbereiden, want wat je daar bespreekt, is voor alle betrokkenen belangrijk voor de verwerking.’


Bekende weg

‘Als er onvrede is, wordt er nogal snel een klacht ingediend, omdat dit een bekende weg is,’ vult Juliette aan. ‘Bij navraag blijkt meestal dat de klager behoefte heeft aan een gesprek met de arts over zijn onvrede. Bijna altijd los je een klacht op met zo’n gesprek. Als je zelf denkt dat iets niet goed gelopen is of dat er onvrede is, kun je een klacht voorkomen door je proactief op te stellen en het gesprek met de betrokkene aan te gaan.’

Niet afwachtenJuliette benadrukt dat je zelfs als je van het tuchtcollege bericht krijgt dat er een klacht is ingediend, niet hoeft af te wachten: ‘Je kunt een briefje aan de klager - of aan de advocaat - sturen, waarin je aangeeft dat je het betreurt dat er onvrede is over jouw handelen als arts, en dat je graag in gesprek zou gaan. Ik maakte in de meeste gevallen mee dat de patiënt daarop inging en de klacht terugtrok na dat gesprek.’


Open houding

Juliette is van mening dat iedereen gebaat is bij een open houding van de arts, die denkt: Ik wil graag een goed contact met mijn patiënten hebben en ik kan altijd van hen leren. Dus kom alsjeblieft met je onvrede. ‘Artsen van nu, met name huisartsen, worden daar goed in opgeleid. Tegelijk is het heel belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf. Als je van mening bent dat een klacht van een patiënt nergens op slaat, of dat de patiënt ongelijk heeft, ga dan geen excuus aanbieden om ervan af te zijn. Wel kun je zeggen: “Ik vind het heel vervelend voor u dat u dit zo beleefd hebt of dat u die mening bent toegedaan, en tegelijk ben ik van mening dat ik op dat moment de meest voor de hand liggende behandeling instelde”.’


Vraag om hulp

Bert vindt het voor de arts zelf ook belangrijk dat hij of zij snel mentale hulp inroept: ‘Kom je met het tuchtrecht in aanraking? Laat je daar dan zo snel mogelijk bij ondersteunen. Natuurlijk moet je daarvoor een drempel over en vraag je je als hulpverlener misschien af wat een coach jou kan vertellen. Maar het is belangrijk dat iemand naar jou luistert en je vraagt wat je nodig hebt om verder te kunnen. Dat is één van de dingen die een coach doet.’


Het volledige interview met Bert Baas en Juliëtte Defoer verscheen eerder in Veerkracht, een uitgave van Movir.

volgende: Movir Panel